Årsmøte i Haugerud IF: Gode resultater fra et vanskelig år

Haugerud IF gjennomførte også denne gangen klubbens årsmøte på Teams. Styret kunne legge fram gode resultater fra et vanskelig år i sin rapport for 2020. Waqas Sarwar ble valgt inn som nytt medlem i klubbens hovedstyre.

Teamsmøter har blitt en vane også i foreningslivet og idretten. Ikke ideelt, siden mye av energien til frivillig arbeid henter man fra gode, direkte møter mellom mennesker. Men har man ikke noe valg, er digitale møter den nest beste løsningen. Slik ble det også for Haugerud IFs årsmøte 2021. Den 25. mars var 23 representanter fra de ulike delene av klubben samlet på Teams til gjennomgang av sakene som klubbens vedtekter fastsetter.

Klubbleder Dag Endal ga en kort framstilling av styrets årsmelding for 2020. Han viste til at dokumentet starter med et sitat fra Øystein Sunde: Det året det var så bratt. Videre framstiller styret 2020 som det året som var så rart, men også det året som ble så fint.

Ingen av de planene for feiring av klubbens 50-årsjubileum kunne gjennomføres. Til gjengjeld fikk Haugerud IF en flott markering av klubbens gjennom “Tidenes sommerprogram”, og ved opptelling i medlemsregisteret pr. 31. desember 2020 hadde klubben 1.295 medlemmer. Dette er en økning på ti prosent fra 2019 og historisk rekord for klubben. Et meget godt resultat i det vanskelige koronåret.

Her kan du laste ned Haugerud IFs årsmelding for 2020.

Årsmøtet godkjente ellers et 2020-regnskap som viser en trygg økonomisk drift, og det ble vedtatt å opprette Basketball som ny undergruppe i klubben. Styrets forslag til organisasjonsplan for HIF ble også vedtatt, noe som innebærer at det nye Ungdomsrådet får en tydelig plass i klubben.

Waqas Sarwar (bilde til høyre)ble valgt inn som nytt styremedlem i Haugerud IF, samtidig som Dag Endal, Eva Bakke og Trond Dahl ble gjenvalgt til styret.

Her er protokollen fra årsmøtet 2021.

Her kan du finne alle årsmøtedokumentene.