Årsmøte i Haugerud IF: Vekst i medlemstall og aktivitet

Det var flere gode nyheter i årsmeldingen som styret i Haugerud IF kunne legge fram for årsmøtet: Medlemsøkning på 20 prosent for andre året på rad. Nye aktivitetstilbud som samler mange deltakere. Godt samarbeid med andre foreninger, med Bydel Alna og med de lokale skolene.

I sin muntlige rapport til årsmøtet om virksomheten i 2017 la styreleder Dag Endal vekt på at Haugerud IF er en breddeklubb med et allsidig aktivitetstilbud og stor kontaktflate til lokalmiljøet. – Men dette er ikke til hinder for å ha idrett også på toppnivå. Det er Haugerud Badminton er godt eksempel på. Vi har spillere i Norgeseliten, både i flere ungdomsklasser, for seniorer på både dame- og herresiden og for veteraner, sa klubblederen og viste et utvalg bilder av de mange eliteutøverne som hører Haugerud Badminton til.

Haugerud IF Badminton er i dag Norges nest største badmintonklubb i antall medlemmer og aller størst i registrert deltakelse i konkurranser. Bildet til høyre viser hovedtrener Sondre F. Jørgensen og noen av de unge talentene i badmintogruppa.

Årsmelding for 2017 inneholdt hyggelige tall for medlemsutviklingen i Haugerud IF. Ved utgangen av 2017 hadde klubben 1.066 medlemmer, en økning fra 885 ved forrige årsskifte. Dette er en økning på opp mot 20 prosent for andre år på rad. – Vi ligger godt an til å klare målet på 1.200 medlemmer i 2020, konkluderte Dag Endal, – men det blir ikke bare enkelt. Flere av gruppene våre har nådd et tak for hvor mange utøvere de klarer å håndtere. Men det finnes også grupper med plass til mange flere, og i tillegg har vi planer om oppstart av nye aktivitetstilbud.

Klubben opplever to viktige sperrer for å kunne øke aktivitet og medlemstall ytterligere. Det ene er anleggskapasiteten. Haugerudhallen og kunstgressbanen er full av aktivitet de fleste timene i uka i sesongen. Det andre er mangelen på frivillige trenere og ledere. Haugerud IF har mange frivillige som trenere, lagledere, instruktører og styremedlemmer, og mange av disse gjør en meget stor innsats for nærmiljøet, år etter år. Men klubben trenger flere som kan stille opp for barn og unge, dersom det skal være mulig å utvide aktivitetstilbudet.

Årsmøtet vedtok at Haugerud IF skal søke om medlemskap i Norges Danseforbund og Norges Kampsportforbund som ledd i styrking av aktiviteten som klubben har innenfor dans og capoeira. Det er også planer om et samarbeid med Oslo Øst Taekwon-Do Klubb om oppstart av taekwon-do for barn og ungdom på Haugerud.

Regnskapene som ble lagt fram på årsmøtet, vitnet om god kontroll på økonomien. Med en omsetning på rundt 4,5 millioner for alle grupper og prosjekter gikk klubben med et overskudd på vel 240.000 kroner.

Møtet fikk en orientering fra nestleder Thomas Dahl om arbeidet som er gjort med påvirkning av det kommende Planprogrammet for Trosterud og Haugerud. Haugerud IF har spilt inn forslag og kommentarer i flere runder, både i eget navn og sammen med andre lokaler krefter, og opplever at innspillene fra lokalmiljøet blir tatt på alvor. Ny versjon av Planprogrammet ble lagt fram i februar, og saken skal opp til politisk avgjørelse i løpet av året.