Årsmøte i hovedstyret

 

Thursday 18. March 2010

 Det har beklageligvis vært annonsert med feil dato for årsmøtet til hovedstyret.

 Årsmøtet til hovedstyret er torsdag 25. mars kl. 1800.