Innkalling til Cricket Gruppe årsmøte 10. februar 2019

City Cricket Club styret inviterer alle medlemmer og foreldre til årsmøtet 2019. Tidspunktet er søndag 10. februar kl. 15.00 på klubbhuset. Her kan du se innkalling og sakliste for møtet.

Årsmøte 2019 i Haugerud Idrettsforening 10. februar 2019 kl. 15.00 på Klubbhuset.

City Cricket Klubb styret foreslår følgende sakliste for årsmøtet i klubben 2019:

1. Åpning av møtet ved styreleder Rasab Shazad Ahmad

2. Konstituering

  • Valg av dirigent
  • Valg av referent
  • Velg referat underskrivere
  • Godkjenning av Innkalling
  • Godkjenning av sakliste for møtet
  • Oppmøtte stemmeberettigede
  • Valg av to personer til å underskrive protokollen

3. Idrettslagets årsberetning

4. Regnskaper 2018

5. Innsendte forslag og saker

6. Budsjett for 2019

7. Valg

  • Valg av 4 styremedlemmer og 2 vara (1 år)
  • Valg av 2 revisorer (1 år)
  • Valg av 2 medlemmer til valgkomiteen og 1 vara (1 år)

8. Planer kortsiktige og langsiktige, særregler for cricketgruppa

9. Avslutning av møtet 

Forslag til kandidater til valget kan sendes til valgkomiteens Muhammad Usman(mohammad_usman1981@hotmail.com) og Ehtsham ul Haq(shami_paki@hotmail.com), så snart som mulig.

Saker som medlemmer ønsker behandlet på årsmøtet, må være sendt inn til styremedlem Malik Muhammad Naeem seinest 9. februar: malikmnaeem@hotmail.com