Banen ligger nedenfor hallen og skolene.

Banen ligger nedenfor hallen og skolene.
Parkering utenfor hallen eller i skolegården på Trosterud skole.

Fotballbanen ble bygget om til kunstgressvane i 2004 og eies av Bymiljøeten. Haugerud IF har driftsavtale med bymiljøetaten. Banen er i 2012 supplert med flere ballnett og ny tribune.
I Haugerudhallen’s underetasje er det to garderober med dusjmuligheter. Banen benyttes av skolene på dagtid og idretten på kvelstid.