Bli medlem i Haugerud IF Badminton!

For å bli medlem i Haugerud IF, Badminton laster du ned dokumentet og fyller det ut. Du kan enten levere det til en i styret, eller sende det til oss på mail.

Treningsavgift:
Treningsavgiften er kr 2.200 for alle medlemmer. For barn og ungdom inkluderer avgiften baller, autorisert trener og startkontingent til turneringer. Familiemedlem nr 2 betaler kr 1.100 i avgift, nr 3 kr 300. Maks
avgift pr familie er kr 3.600. Badmintongruppens bankkonto er: 9003.06.24679

Dersom man begynner i løpet av sesongen vil treningsavgiften reduseres forholdsvis.  

Årskontingent:
Alle medlemmer som ønsker å trene med Haugerud IFs badmintongruppe må også betale årskontingent til foreningen. Kontingenten følger kalenderåret og er på kr. 300,-. Giro sendes ut til separat til medlemmene og skal ikke betales sammen med treningsavgiften.

Grasrotandelen:
Grasrotandelen er blitt meget viktig for badmintongruppa. Den bringer inn betydelige midler  hvert år. Hvis du spiller et eller flere spill hos Norsk Tipping, be kommisjonæren knytte spillkortet til: Haugerud IF, Organisasjonsnr: 974 242 613. Da går 5% av spilleinnsatsen til vår forening. Premiene får du uavkortet.

Forsikring:
Alle barn under 13 år som er medlem av et idrettslag, får automatisk forsikring via NIFs barneforsikring. I tillegg har alle spillere fra de er 13 år og eldre i badmintongruppa via medlemslisensen en kollektiv forsikring gjennom Norges Badminton Forbund. Ved skade kan man få hjelp med f.eks. tannskader, behandlingsutgifter, operasjoner og fysioterapeut. For vilkår se på NBF sine sider

NIFs barneforsikring dekker medlemmer av lag tilsluttet NIF fram til den datoen de fyller 13 år samt trenere, ledere og oppnevnte dommere når de trener, leder eller dømmer. For at trener/leder skal være forsikret, må de stå som registrert (betalt) medlem av klubben det gjelder. Se vedlagte vilkår. Ytterligere opplysninger kan finnes på www.if.no/idrett. 

For ytterligere informasjon om medlemskap i klubben, ta kontakt med Øystein Wiborg, 928 97 452 / oystein.wiborg@gmail.com, eller Tore Granerud, tlf 22 32 37 14.