Bydel Alna og Haugerud IF har signert samarbeidsavtale

- Dette håper vi skal bli et verdipapir for nærmiljøet, sier leder i Haugerud IF, Dag Endal, om den nye samarbeidsavtalen som klubben har undertegnet med Bydel Alna. – Denne typen avtaler med lokale organisasjoner blir viktige for bydelen nå som vi har som mål å rigge til et områdeløft for Trosterud Haugerud, kvitterer Knut Røli, leder for bydelsutvalget.

– Dette er en avtale som er viktig for oss i Haugerud IF, sier leder Dag Endal. – Den gir oss inspirasjon til å jobbe videre. Den forplikter oss til innsats, og den gir forutsigbarhet. Vi skal bidra til ikke bare å utvikle idretten på Haugerud/Trosterud, vi skal gjøre nærmiljøet til et bedre sted å bo. Derfor håper vi dette papiret kan bli et verdipapir for hele området vårt.

Avtalen gjelder i første omgang ut 2016, men med intensjon om å videreføre den i flere år framover.

Avtalen kan lastes ned her.

– Det er veldig positivt for bydelen å samarbeide med Haugerud IF, som er en sterk og viktig drivkraft til en aktiv, inkluderende ogmorsom fritid for barn og unge i nabolaget, sier bydelsutvalgsleder Knut Røli. – Å jobbe på lag med idrettslaget er nyttig for bydelen både fordi det bidrar til at flere engasjerer seg lokalt i aktiviteter, tilbud og problemstillinger som er viktig for dem der de bor, og fordi vi i bydelen får enda bedre kunnskap om hva som er utfordringer å ta tak i og ressurser å bygge videre på lokalt. 

Nye prosjekter etter hvert

Den nye avtalen lister opp de første konkrete prosjektene som det skal samarbeides om fra starten. Siden skal avtalen suppleres med nye tiltak og kanskje også nye del-avtaler underveis. Blant tiltakene som nevnes, er utvikling av et sosialt rom i tilknytning til Haugerudhallen, mobilisering av flere frivillige, deltakelse i Alnaskolen med unge ledertalenter og etablering av et dansetilbud og en sosial møteplass knyttet til Haugerudhallen.

– Godt samarbeid med Bydel Alna

– Vi har allerede et godt og nært samarbeid med Bydel Alna, sier Dag Endal på vegne av Haugerud IF. – Bydelen har støttet oss i utvikling av både klubben og idrettsanleggene på Haugerud, og dette har gitt gode resultater. Når myndigheter og frivillige krefter samarbeider, kan vi utrette mye. Derfor ser vi også fram til et eventuelt områdeløft som skal involvere alle frivillige krefter her i nærmiljøet. Det blir fint at mange frivillige lag og foreninger nå skal jobbe sammen, sier Endal.

Peker fram mot Områdeløftet

– Det er særlig viktig å få til gode samarbeid med lokale organisasjoner og aktører nå som vi har som mål å rigge til områdeløft på Trosterud og Haugerud, sier Røli. – Ved at flere trekker i samme retning kan vi sammen få til en positiv utvikling av området og bygge videre på de fine nabolagskvalitetene på Trosterud og Haugerud. Det er vi godt i gang med sammen med Haugerud IF nå.