Innkalling til Cricket Gruppe årsmøte 23. februar 2020

City Cricket Club styret inviterer alle medlemmer og foreldre til årsmøtet 2020. Tidspunktet er søndag 23. februar kl. 16.00 på klubbhuset. Her kan du se innkalling og sakliste for møtet.

Årsmøte 2020 i Haugerud Idrettsforening 23. februar 2020 kl. 16.00 på Klubbhuset.

City Cricket Klubb styret foreslår følgende sakliste for årsmøtet i klubben 2020:

1. Åpning av møtet ved styreleder Rasab Shazad Ahmad

2. Konstituering

 • Valg av dirigent
 • Valg av referent
 • Velg referat underskrivere
 • Godkjenning av Innkalling
 • Godkjenning av sakliste for møtet
 • Oppmøtte stemmeberettigede
 • Valg av to personer til å underskrive protokollen

3. Idrettslagets årsberetning

4. Regnskaper 2019

5. Innsendte forslag og saker

6. Budsjett for 2020

7. Valg

 • Valg av styreleder (2 år)
 • Valg av nestleder (2 år)
 • Valg av 4 styremedlemmer og 2 vara (2 år)
 • Valg av 2 revisorer (2 år)
 • Valg av 2 medlemmer til valgkomiteen og 1 vara (2 år)

8. Planer kortsiktige og langsiktige, særregler for cricketgruppa

9. Avslutning av møtet 

Forslag til kandidater til valget kan sendes til valgkomiteens Muhammad Usman(mohammad_usman1981@hotmail.com) og Ehtsham ul Haq(shami_paki@hotmail.com), så snart som mulig.

Saker som medlemmer ønsker behandlet på årsmøtet, må være sendt inn til styremedlem Malik Muhammad Naeem seinest 22. februar: malikmnaeem@hotmail.com