Takker sponsorene Bydel Alna, DNB sparebankstiftelsen og OBOS

Vi takker sponsorene våre for Deres bidrag for utbygging av cricket utendørsanlegg på Haugerud. Vi har gleden av å meddele at fase 1 for å utbygge cricket anlegg på Haugerud er godt i gang.

Bydel Alna

DNB Sparebankstiftelsen

OBOS