Cricketmedlemskap i HIF

OM MEDLEMSKAP

Alle medlemmer i HIF-Cricket gruppa skal også meldes til medlemskap i Norges Cricketforbund.

Innmelding:
Innmelding gjøres via link på klubbens hjemmeside: Trykk her

Klubben ønsker alle velkommen som medlem og kan tilby forskjellige typer medlemskap;

  • Støttemedlem
  • Aktivtmedlem

Dersom man melder overgang fra annen klubb dekker spiller selv kostnad til Norges Cricketforbund for gjennomføring av overgangen.

MEDLEMSKONTIGENT

Medlemskontingenten består av tre deler medlemsavgift, kampavgift og Spillelisens . Dette dekker kostnader for Klubbkontingent medlemskap, Spillelisens og ballkostnader til Norges Cricketforbundet, administrasjonskostnad, trenerhonorar, felleslagutstyr, drift av anlegg osv. Medlemskontingent faktureres i februar måned.

Medlemsavgift:

Alle medlemmer som ønsker å trene med Haugerud IF cricketgruppe må også betale medlemsavgift til Haugerud IF. Medlemsavgift følger kalenderåret og er på kr. 300,-.

Kampavgift:

Kampavgiften varierer i 2019 fra kr. 200 pr år for de yngste (trettenåringer) og opp til 2600 for spillere som spiller i City A lag.

Spillelisens:

Spillelisens koster kr. 100 pr spiller som går til Norges Cricketforbundet for deltakelse i serier og NM i 2019.

 

Medlemsavgift Kampavgift Spillelisens Totalt medlmeskontigent
U13 300 200 Gratis 500
U15 300 700 Gratis 1000
Spillere i City B dvs 5 div 300 1100 100 1500
Spillere i City A dvs 1 div 300 2600 100 3000