Dag Endal begynner i deltidsstilling som prosjektutvikler i Haugerud IF

- Dette er et viktig steg for videreutvikling av Haugerud IF, sier nestleder i klubben, Thomas Dahl. - Selv om Dag Endal bare starter i 20 prosent stilling i klubben, er det en vesentlig styrking i forhold til situasjonen der vi ikke har hatt noen ansatte i det hele tatt. Det er ikke holdbart i lengden å drive et så stort idrettslag uten noe administrasjon i det hele tatt.

Nestleder Thomas Dahl, Haugerud IF

Haugerud IF er en klubb som drives av frivillighet; foreldre og andre ildsjeler som velger å bruke av sin fritid for å jobbe gratis for barn, ungdom og idrett. – Klubben vokser raskt nå, sier Thomas Dahl (bilde til høyre). – Vi øker medlemstallet, og vi utvider bredden av tilbudet vårt. Bare de siste ukene har vi fått over 100 nye dansemedlemmer.

Thomas rapporterer at omsetningen i Haugerud IF nærmer seg fem millioner i året. – Vi har driftsansvaret for Haugerudhallen og Haugerudbanen, tre tennisbaner og et cricketanlegg. På toppen av dette har klubben forpliktet seg til å være en betydelig bidragsyter til utvikling av nærmiljøet på Haugerud/Trosterud også utenom idrettsanleggene, blant annet gjennom Områdeløftet.

-Det sier seg selv at det ikke er holdbart å satse bare på frivillig innsats i en slik situasjon. Dessuten har vi klare mål for å utvide virksomheten ytterligere i årene som kommer, fram mot 50-årsjubileet i 2020. Da muligheten for å engasjere Dag Endal på deltid åpnet seg, grep vi denne. Dette var den enkleste avstemningen vi noen sinne har hatt i Arbeidsutvalget. Dag er en ressurs fra oven, forsikrer nestlederen.

– Dette er en utfordring jeg ser fram til, kvitterer den nye prosjektutvikleren i Haugerud IF. -Klubben har ubegrensede muligheter. Men mulighetene må gripes, det må lages prosjekter, det må skaffes penger, og tiltakene må settes i gang. Det er ikke alltid at det blir tid til slikt med bare frivillig innsats, sier Dag Endal, som forsikrer at han skal fortsette med sin frivillige innsats for klubben som før. – Som leder for både klubben og fotballen kommer man ikke langt med 20 prosent innsats.

Thomas Dahl understreker at den nye stillingen ikke skal erstatte frivilligheten i klubben. – Den innsatsen som frivillige trenere, lagledere, styremedlemmer og andre medhjelpere gjør, er grunnmuren i klubben. Uten frivilligheten er vi ingenting. Men med Dag i en deltidsstilling kan vi avlaste de frivillige for noen oppgaver, og vi har mer ressurser til å støtte utvikling av prosjekter i gruppene våre.

Dahl viser også til at man i idretten møter stadig flere formelle krav; rapporteringer, regler, sikkerhetsrutiner osv. – Da må vi sørge for at vi har et minimum av ryddig og stabil administrasjon som kan sikre at klubben oppfyller alle formelle krav internt i idretten og fra offentlige myndigheter.

– Det er en utrolig spennende og lovende periode vi har framfor oss her på Trosterud og Haugerud. Dette gjør det ekstra motiverende å bruke mer tid i lokalsamfunnet, sier Dag Endal. – Områdeløftet er i gang, snart kommer Planprogrammet, idrettslaget vokser, andre foreninger blomstrer, vi har mange ildsjeler lokalt, og det er etablert et veldig positivt samarbeidsklima i lokalmiljøet. Jeg har fått en drømmejobb i en drømmesituasjon!