Deler av idretten åpner opp igjen 3. februar

Byrådet i Oslo har kommet med nye koronaregler for byen, inkludert en lettelse som gjør at vi kan starte opp med idrett på Haugerud og Trosterud igjen. I første omgang er lettelsene størst for alle i barne- og ungdomsskolealder. Aktiviteten i Haugerud IF starter opp igjen 3. februar. De ulike tilbudene får beskjed fra sine ledere.

Her er reglene som Haugerud IF skal følge fra 3. februar og inntil det kommer nye justeringer; dette kan skje allerede om noen dager:

  • Alle barn som går på barneskole og ungdomsskole kan trene både inne og ute
  • Ungdom på videregående skole kan trene ute, men ikke inne
  • Det er lov å trene med kontakt, men holde avstand når man ikke er i treningsaktivitet
  • Det skal maks være 20 stk pr gruppe/kohort. Er man flere man dele opp gruppa.
  • Det kan være flere grupper i Haugerudhallen samtidig, men de ulike gruppene skal ha et fysisk skille (enten skillevegg eller annet fysisk skille)
  • Toppidrettsutøver kan trene som normalt. I vårt tilfelle gjelder det elitelaget i badminton.
  • Det er ingen restriksjoner når det kommer til å være aktiv i flere idretter. Et barn som spiller både fotball og badminton, kan delta i trening i begge idretter.
  • Voksne kan trene (mosjonere) ute, men ikke organisert av idrettslaget og ved å følge vanlige smittevernregler med avstand, antall osv.

Dette er foreløpig ikke lov:

  • Innetrening for elever i videregående skole
  • Organisert trening ute og inne for voksne, dvs eldre enn videregående-elever.

På treninger skal vi fortsatt følge de generelle reglene fra tidligere, f.eks. ikke delta når man er syk, vaske/spraye hender, føre oppmøtelister osv.

Samtidig som de nye koronareglene åpner for å drive trening igjen, vil vi også åpne dørene i Haugerudhallen etter noen ukers stenging på grunn av oppussing inne i hallen. Vel møtt!