Det nærmer seg, kjære medlemmer. Det nærmer seg!

- Vi vet ikke når, og vi vet ikke hvordan. Men ett er sikkert: Det nærmer seg tidspunktet da Haugerud IF igjen kan drive de vanlige aktivitetene - og starte nye. Følg med de neste dagene, oppfordrer klubbens leder, Dag Endal

Det er underlige tider. Aldri i klubbens 50-åringe historie har vi har full aktivitetsstopp i to sammenhengende måneder. Men nå må det være lov å håpe på bedre tider for Haugerud-idretten og de andre aktivitetene som vi har brukt å ha, sier HIF-leder Dag Endal. Og han mener at ett er sikkert: Det nærmer seg! Det nærmer seg den dagen da vi litt etter litt drar i gang igjen aktivitetene i Haugerud IF. Noen idretter før andre, antakelig, ut fra hva smittevernreglene tillater.

Her er en videohilsen fra HIF-leder Dag Endal.

HIF-lederen viser til at de første gruppene har begynt å røre på seg. Tennisbanene er i bruk igjen; tennis er en idrett som er forholdsvis enkel å tilpasse koronareglene. Denne uka starter fotballen opp igjen med treninger innenfor smittevernreglene. Når det kan bli seriestart, vet vi dessverre lite om.

På torsdag kommer det nye regler fra helsemyndighetene om hva som blir tillatt og ikke de neste månedene. – Vi skal følge veldig godt med og vurdere hva vi kan få til med de ulike aktivitetene våre. Oppdatering kommer veldig raskt på hjemmesidene til klubben: https://haugerudif.no/korona-informasjon-fra-haugerud-if/

Når de nye reglene er offentlige, skal vi også se om vi kan legge opp til et større aktivitetsprogram for barn og unge i sommerferien, fortsetter Dag. – Det har de unge fortjent, etter mange ukers god oppførsel, men mye stillesitting! Hvis vi lager sommeraktivitet, kommer vi til å engasjere unge ledere og våre vanlige trenere til sommerjobber som aktivitetsledere. Da kjører vi rett og slett fullt mannskap.

Til dere som har vært ryggraden i klubbens aktivitet de siste årene: Takk for det dere har gjort. Dere har gjort en forskjell for veldig mange barn og ungdom!  Nå håper vi dere er klare og motiverte til ny innsats så snart vi får lov å sette i gang igjen. Send gjerne en hilsen på sms, Spond eller med andre kanaler til «dine» medlemmer eller deltakere slik at de vet at Haugerud IF tenker på dem og vil tilby ny aktivitet om ikke så altfor lenge!

–  Vi kommer tilbake med ny informasjon etter torsdagens melding fra regjeringen, lover Dag Endal på vegne av Haugerud IF.