Digitalt årsmøte i Haugerud IF: Nytt styre, ny utviklingsplan og ny medlemsrekord

I går gjennomførte Haugerud IF sitt første digitale årsmøte. Bedre oppslutning enn vanlig, og teknikken fungerte perfekt. Møtet vedtok en ambisiøs femårsplan med satsing på bl.a. basket, innebandy, e-sport og opplæring av ungdom. Styret ble styrket med tre nye kvinnelige medlemmer.

Ingenting er som normalt. Det gjelder også for årsmøtene som idrettslag og andre foreninger vanligvis har i disse dager. Haugerud IF valgte å benytte unntakstilstanden til å prøve ut en ny form for årsmøte; årsmøte over Skype. – Vi hadde viktige saker på dagsordenen for det planlagte årsmøtet og ville gjerne ha disse behandlet siden det er helt i det uvisse når man kan ha normale møter igjen, sier gjenvalgt leder i HIF, Dag Endal.

Alt fungerte etter planen. En omfattende sakliste med flere tunge saker ble gjennomgått på cirka åtti minutter og med over 30 deltakere, noe som er flere enn normalt på årsmøtene i klubben.

Her kan du finne alle dokumentene som ble behandlet på årsmøtet.

Tre nye kvinnelige styremedlemmer

Styrelederen trekker fram styrking av hovedstyret i klubben som et viktig resultat av møtet. – Vi fikk inn tre nye kvinner i hovedstyret, Eva Sjue (bildet til høyre) som ny nestleder etter Thomas Dahl, Monique Nyberget Hiller og Elisa Wiborg. Hver av disse har en erfaringsbakgrunn som blir av stor verdi for styret og klubben. Samtidig ble det vedtatt en ny organisasjonsmodell for Haugerud IF som skal gi mer effektiv styring av klubben gjennom en klarere rolle for hovedstyret.

Ambisiøs utviklingsplan

Årsmøtet vedtok også en ny utviklingsplan for klubben for perioden 2020-2025, en videreføring av utviklingsarbeidet som startet sammen med Oslo idrettskrets i 2015. – Planen er ambisiøs, sier styrelederen. – Vi skal fortsette å øke medlemstallet. Vi skal satse på nye aktiviteter med basket, innebandy og e-sport. Opplæringen av «Unge ledere» fortsetter, samtidig som vi vil prøve å engasjere flere av de unge lederne i lokale aktiviteter. Vi vil bruke kursmodellen til å utvikle også et annet ungdomstilbud; «Unge trenere».

En klubb ved god helse

Årsmeldingen som ble lagt fram for årsmøtet, dokumenterte en klubb ved god helse fram til koronaen slo til. I 2019 kom det historiske vedtaket om nye idrettsanlegg og skoler på Haugerud, noe som vil prege klubben de neste fem årene. Det ble satt ny historisk medlemsrekord med 1.176 betalende medlemmer ved årsskiftet. Badmintongruppa er blant Norges største og beste og hadde et rekordår i form av aktivitet og medaljer (elitelaget på bildet til høyre). Dansetilbudet bare vokser.

I sin presentasjon av 2019-rapporten la styreleder Dag Endal vekt på det gode samarbeidet som klubben har med Bydel Alna, Områdeløftet, skolene i området og de andre frivillige foreningene. – Vi har fått en kultur der vi snakker sammen på tvers. Dette er en viktig ressurs og beredskap for lokalmiljøet.