Dokumenter til årsmøtet 2020

Her kan du laste ned dokumentene som legges fram for behandling på klubbens årsmøte 2020. Klikk på lenkene nedenfor.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumentene er laget ut fra en normalsituasjon. Det vil helt sikkert bli behov for justeringer i klubbens drift og planer på grunn av virusepidemien, men hva dette vil bety, har vi ikke oversikt over nå.

Innkalling og forslag til sakliste for årsmøtet 2020

Sak 3/2020 Årsmelding 2019

Sak 4/2020 Regnskap 2019 (kommer senere)

Sak 5/2020 Ny organisasjonsmodell for Haugerud IF

Sak 6/2020 Ny lov for Haugerud IF

Sak 7/2020 Utviklingsplan 2020-2025

Sak 10/2020 Budsjett for 2020