Ekstraordinær generalforsamling 27. januar 2015

Styret i Haugerud IF inviterer alle medlemmer og medlemmenes foresatte til ekstraordinær generalforsamling i klubbhuset onsdag 27. januar. To saker til behandling.

Hovedstyret i Haugerud IF inviterer alle medlemmer til ekstraordinær generalforsamling:

Tid:   Tirsdag 27. januar kl. 19.30

Sted:Klubbhuset

 

Sakliste:

Sak 1.Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 2.Sammenslåing av Haugerud IF og City Cricket Club

Sak 3.Ny undergruppe i klubben: Haugerud Sjakkforening

Bakgrunnen for den ekstraordinære generalforsamlingen er at vi har to saker som krever årsmøtebehandling for å bli formelt riktig behandlet. Se sakliste. 

Innkallingsbrevet kan lastes ned her.

Haugerud IF Cricket

Haugerud IF Cricket ble stiftet 16. juni 2014. City Cricket Club gikk inn i Haugerud IF Cricket samtidig. For at Cricket-gruppa formelt skal bli en del av klubben, og bli godkjent som undergruppe hos oss i Oslo Idrettskrets/Norges Idrettsforbund, må vi ha en generalforsamling som gjør nødvendige formelle vedtak, både i vår klubb og i City Cricket Club.

Her er sakspapiret.

Ny gruppe: Haugerud Sjakkforening

Haugerud Sjakkforening bl3 stiftet 13. januar 2014 etter noen måneders forarbeid av Haugerud IF, Boost Haugerud og Norges Sjakkforbund. I forarbeidet til den nye klubben har det blitt avklart at Haugerud Sjakkforening skal ha nær tilknytning til Haugerud IF som en undergruppe i Idrettslaget. Av formelle grunner som det blir redegjort for i sakspapiret, må sjakklubben ha en litt annen tilslutningsform til HIF enn de andre gruppene.

Sakspapir til denne saken kommer etter 13. januar.

Alle medlemmer som betalte kontingenten i 2014, har møte-, tale- og stemmerett på den ekstraordinære generalforsamlingen. Vi inviterer også foresatte til de yngre medlemmene våre. Møtet kan ikke behandle andre saker enn dem som er nevnt i denne innkallingen.

Sakspapir om Haugerud Sjakkforening som undergruppe i Haugerud IF

Bakgrunnsnotat

 

Med vennlig hilsen

Haugerud IF Hovedstyret 

Dag Endal (sign.)

Styreleder