Ekstraordinær generalforsamling 4.sept

Skøyenåsen Badmintonklubb og vår badmintongruppe har forberedt en sammenslåing. Dette må godkjennes på generalforsamling i de to klubbene. Derfor innkaller Haugerud IF nå til ekstraordinær generalforsamling torsdag 4. september med denne ene saken på dagsorden.

Hovedstyret i Haugerud IF inviterer alle medlemmer til ekstraordinær generalforsamling:

Tid:       Torsdag 4. september kl. 19.30

Sted:     Klubbhuset

 

Sakliste:

1. Godkjenning av innkalling og sakliste

2. Sammenslåing av Haugerud IF og Skøyenåsen Badmintonklubb

Her ligger sakspapir til sak nr. 2 om sammenslåing.

Bakgrunnen for det ekstraordinære møtet er at Skøyenåsen Badmintonklubb har blitt enige med styret for Badmintongruppa vår om en sammenslåing. Dette innebærer i praksis at Skøyenåsen går inn i Haugerud IFs Badmintongruppe med sine medlemmer og verdier. Det har ikke vært mulig å opprettholde en egen badmintonaktivitet på Skøyenåsen. Saken vil få en tilsvarende behandling på generalforsamling i Skøyenåsen Badmintonklubb.

Badmintonstyret vårt forbereder et sakspapir med  bakgrunnsinformasjon og forslag til vedtak. Dokumentene blir lagt ut her så snart de er klare.

 

Vedtektene i HIF krever at ekstraordinær generalforsamling innkalles med minst to ukers varsel. Denne innkallingen er lagt ut 17. august.