Eva Bakke utnevnt til æresmedlem i Haugerud Idrettsforening

Haugerud IF er en klubb i vekst og utvikling. Styret for klubben kunne legge fram mange hyggelige tall og aktiviteter for årsmøtet som nylig ble gjennomført. Men høydepunktet på møtet var likevel da Eva Bakke ble utnevnt til nytt æresmedlem i klubben. - 23 års sammenhengende frivillig arbeid for klubben og for nærmiljøet gjør deg meget godt kvalifisert til utmerkelsen du nå skal få, Eva, sa styreleder Dag Endal han han annonserte utnevnelsen for årsmøtet.

Eva får blomst av DagHaugerud IF har hatt 17 æresmedlemmer gjennom sin historie, flere av dem fortsatt aktive i klubben. Nummer 18 ble utnevnt på årsmøtet på klubbhuset den 30. mars: Eva Bakke, sekretær i klubbens hovedstyre og leder for håndballgruppa. Utnevnelsen ble mottatt med trampeklapp av årsmøtet, og med god grunn. Gjennom 23 sammenhengende år har Eva Bakke hatt verv på alle nivåer i klubben. – Eva er en flott representant for Haugerud IF og for idrettsaktiviteten her i nærmiljøet. Hun er alltid til å stole på, hun holder orden og system og sørger alltid for å få sine saker gjort, sa styreleder Dag Endal i hyldningstalen til det nye æresmedlemmet. – Eva har tatt et spesielt ansvar for håndballen og har lagt ned veldig mange timer i Haugerudhallen som lagleder og vaktansvarlig. Håndballen har alltid hatt orden i sitt vatopplegg, og vi har brukt det som mal for andre. Eva har vist hvordan det skal gjøres.

Monique og IngvildÅrsmøtet i Haugerud IF ble åpnet med en presentasjon av Områdeløft Trosterud/Haugerud ved Monique Nyberget Hiller og Ingvild Risnes fra Bydel Alna (bildet til høyre). De introduserte planen for Områdeløftet, hvilke oppgaver som skal gjøres i 2017, og utfordret Haugerud IFs ledere og medlemmer til å bli med på gjennomføring av tiltak. Områdeløftet bygger på samhandling mellom ulike aktører og mobilisering av befolkningen, og her har Haugerud IF spesielle forutsetninger for å bidra.

Årsmelding og regnskap for 2016, som hovedstyret la fram for møtet, kunne fortelle om en klubb i vekst og utvikling. Medlemstallet har økt med 18 prosent det siste året slik at klubben ved utgangen av 2016 kunne telle opp 885 betalende medlemmer. – Dette er det største medlemstallet Haugerud IF noen gang har hatt, kunne dirigent Jan Erik Larsen fortelle forsamlingen. Larsen er for øvrig et annet av klubbens æresmedlemmer.

Også økonomien var under god kontroll, kunne revisor Lasse Bjørndahl bekrefte. Totalt hadde klubben en omsetning på nesten 4,5 millioner kroner i alle grupper og prosjekter i året som gikk, og alt dette administreres gjennom bare frivillig innsats. Samlet sett gikk klubben med et overskudd på rundt 160.000 kroner i 2016, med noen av gruppene som gikk i pluss og andre som hadde mindre underskudd.

Arbeidsutvalget som er valgt for ytterligere ett år, består av Dag Endal, leder; Thomas Dahl, nestleder; Eva Bakke, sekretær; Trond Dahl, kasserer og Eva Theodorsen, AU-medlem.

Her er Haugerud IFs Årsmelding 2016 og Årsregnskap 2016.

Årsmøteforsamlingen 2017