Folkemøte om nye skoler og idrettsanlegg 15. september

Lurer du på hva som skjer med planene om bygging av nye skoler, idrettsanlegg med mer på Haugerud? Det jobbes for fullt internt i kommunen. Den 15. september kan du få status for arbeidet på folkemøtet som Samarbeidsrådet arrangerer på Haugerud skole kl. 18-20.