Forsikring for fotballspillere

Alle som spiller fotball for en klubb i Norge, er automatisk forsikret. Fotballforbundet har forhandlet fram en forsikringsavtale som omfatter alle lag, klubber og spillere. Også oss i Haugerud Fotball. Forutsatt at noen enkle vilkår er oppfylt. Les mer her.

Alle som spiller fotball for en klubb i Norge, er automatisk forsikret. Fotballforbundet har forhandlet fram en forsikringsavtale som omfatter alle lag. Gjennom forsikringen kan spillere som måtte bli skadet på fotballaktiviteter, få penger til å dekke legebehandling osv. Vi har – heldigvis – veldig få skader i Haugerud Fotball, og i hvert fall som er så alvorlige at det krever dyr legebehandling.Men forsikring er alltid nyttig å ha, om noe likevel skulle skje.

Spillerne trenger ikke foreta seg noe ekstra for å være forsikret – bortsett fra å betale kontingenten til klubben. For Haugerud Fotball sin del: Betale kontingenten på 300 kroner til Haugerud IF.

Her kan du lese alt om hvordan Fotballforsikringen virker i 2015.

Det er spillernes og foreldrenes ansvar å sørge for at kontingenten er betalt. Fotballstyret sender ut purringer via e-post og lagledere/trenere til dem som ikke betaler, men vi tar ikke ansvar for dem som likevel lar være å betale. Da deltar spillerne på trening og i kamper på egen risiko.

Det er laget og klubben som er ansvarlig for at alle medlemmer blir registrert slik at spillere er forsikret. Vi bruker to registre; FIKS, som er hele fotball-Norges felles register over spillere, og vårt eget medlemsregister. Har du spørsmål, kontakt Fotballstyret:

Vedr. FIKS: Styreleder Dag Endal, mobil 911 84 388 og e-post dagend@online.no

Vedr. medlemsregister: Kasserer Toril Todal Støback, mobil 901 94 978 og e-post toril@stoback.no

Forsikringen begynner å gjelde pr. 1. mars hvert nytt år, og den gjelder ett år, dvs. til og med 28. februar det påfølgende året. Fotballforsikringen inkluderer fotballspillere i alle aldre, fra de minste barna til fotballveteraner.