Generalforsamling 15. mars

Tuesday 06. March 2007

Det er årsmøte for hovedgruppen den 15.mars i klubbhuset(Dr.Dedichens vei 23) kl:1800

Saksliste/Agenda:

1. Konstituering: Oversikt over stemmeberettigede, valg av møteleder, sekretær og to personer til å underskrive protokollen

2. Årsberetning – Regnskap

3. Valg av styre

4. Budsjett 2008/Kontingent 2008

5. Det har ikke kommet innkommende forslag.

Velkommen!