Grønt lys for ombygging av Haugerud og Trosterud – vær forberedt!

Det kom ikke som noen overraskelse, men nå er det helt endelig: Bystyret ga onsdag 19. juni grønt lys for Planprogrammet og med dette full ombygging av Haugerud og Trosterud. Bystyret sendte med viktige føringer, først og fremst målet om å ha de nye anleggene i drift til skolestart 2023. Nå må alle lokale grupper være forberedt på mer konkrete diskusjoner om utforming av nærmiljøet vårt!

Det ligger mange års planlegging, diskusjon og påvirkning bak, og nå er det formelle vedtaket gjort. Oslo bystyre vedtok onsdag 19. juni det som har det lange navnet «Planprogram med veiledende plan for offentlige rom på Trosterud og Haugerud». I kortform: Planprogrammet. Nå er det ingen vei tilbake, bare framover: Haugerud og Trosterud skal bygges om i stor stil. Først ut er Trosterudparken. Siden kommer ny idrettshall, to nye skoler, nye fotballbaner, en kulturstasjon og en allmenning som blir en lang, sammenhengende aktivitetspark.

Protokollen fra bystyrets behandling av saken kan lastes ned her. Det endelige vedtaket er å finne som punkt 1-7 på slutten av dokumentet.

Her kan du se opptak fra bystyrets møte den 19. juni, både innleggene i diskusjonen og avstemningene ledet av ordfører Marianne Borgen (bilde nede til høyre). Se etter sak 199.

Fire partier tok ordet i debatten i bystyret, men ingen av innleggene innebar noen endringer i saken. Partiene benyttet anledningen til å understreke punkter som var kjent fra tidligere.

Men Planprogrammet inneholder også mange andre elementer, bl.a. bygging av et større antall boliger, uten at antall og form på boligene er bestemt. Dette blir en av de viktige diskusjonene i neste etappe av Planprogrammet.

Bystyret sendte også med en serie med føringer for iverksetting av Planprogrammet. Det viktigste er kanskje ambisjonen om at Trosterud og Haugerud skoler skal stå ferdige i 2023. Dette innebærer at prosessen må komme raskt i gang og at mange av reguleringsprosessene må foregå parallelt og raskere enn det som er normalt.

Selv om det formelle vedtaket kom først 19. juni, er mange av prosessene med iverksetting av Planprogrammet allerede i gang. Det har vært både møter og utredningsarbeid om Trosterudparken, og det som kalles detaljregulering av området for skole, idrett og kultur er formelt igangsatt.

Alle lokale interessenter må nå forberede seg på at diskusjonene om framtidas utforming av Haugerud og Trosterud blir mer konkrete, og da må vi som lokale grupperinger kunne komme med konkrete forslag på riktig nivå. Nå blir det spørsmål om hvor bygg og anlegg skal plasseres i detalj, hvordan de skal se ut, hva de skal inneholde osv.