Hallen ligger ved Haugerud Senter og er skiltet…

Haugerudhallen ligger rett ved Haugerud senter. Hallen ble bygget i 1971 som en ren flerbrukshall for skolebruk og spilleflate for håndball/innebandy og kan deles opp i 4 vanlige gymnastikksaler.
Hallen eies i dag av Undervisningsbygg og bymiljøetaten leier hallen til bruk for idretten på kveldstid og i hleger. Haugerud IF har en driftsavtale med Bymiljøetaten med oppgaver som vakthold og enklere vedlikehold.
Haugerud IF benytter hallen til Badminton, Håndball og Innebandy.