Har du brukte ting du vil selge?

Har du ting hjemme som ikke brukes lenger, og som du kunne tenke deg å selge? Meld deg på til bruktmarkedet på ungdomsskolen 11. og 12. oktober.

Anita Myhre tar i mot påmeldnger fra dere som vil stå og selge brukte ting på bruktmarkedet lørdag 11. oktober og søndag 12. oktober. Kontakt Anita på myhre.anita@yahoo.no

Invitasjonen (se bildet nedenfor) kan du laste ned her.

HIF-Løpeseddel_Bruktmarked.jpg