Haugerud Idrettsforening i 2014

- Vi kan rapportere om et idrettslag i vekst og utvikling. I 2014 fikk vi 85 nye medlemmer, mange nye aktiviteter og en større kontaktflate i nærmiljøet. Nå håper vi et Områdeløft i regi av Bydel Alna kan gi både oss og hele lokalmiljøet på Haugerud og Trosterud ytterligere medvind. Dette sa styreleder i Haugerud IF da klubben avholdt sitt årsmøte tirsdag 14. april. Bildet viser Arbeidsutvalget som skal lede klubben det neste året.

– Vi er en klubb i vekst og utvikling! Dette er det hyggelige budskapet som hovedstyret i Haugerud IF har til årsmøtet. Men mulighetene er mange, vi har mange ideer og vi har mye ugjort. 

Nå ser vi fram til at Områdeløft Trosterud/Haugerud kan bli en fin ramme for videre vekst i Haugerud IF. Vi skal gjøre vårt for at Trosterud og Haugerud skal bli et enda bedre sted å bo.

Med disse ordene ønsket styreleder Dag Endal i Haugerud IF velkommen til årsmøte i klubben sist tirsdag. 

Årsmeldingen som ble lagt fram, vitnet om et idrettslag på vei oppover. Medlemstallet ble økt med nesten 100 det siste året. Klubben har fått egne grupper for cricket og sjakk, og disse ble ønsket spesielt velkommen til årsmøtet. I tillegg fortalte årsrapporten om nye dansetilbud for damer og ungdom, språkkurs i norsk og engelsk, svømming for damer og capoeira.

– Haugerud IF er en en idrettsklubb i vekst og utvikling! Dette er det hyggelige budskapet som hovedstyret i Haugerud IF har til årsmøtet. Men mulighetene er mange, vi har mange ideer og vi har mye ugjort. Nå ser vi fram til at Områdeløft Trosterud/Haugerud kan bli en fin ramme for videre vekst i Haugerud IF. Vi skal gjøre vårt for at Trosterud og Haugerud skal bli et enda bedre sted å bo.Med disse ordene ønsket styreleder Dag Endal i Haugerud IF velkommen til årsmøte i klubben sist tirsdag. 

Årsmeldingen som ble lagt fram, vitnet om et idrettslag på vei oppover. Medlemstallet ble økt fra 665 i 2013 til 750 ved utgangen av 2014. Klubben har fått egne grupper for cricket og sjakk, og disse ble ønsket spesielt velkommen til årsmøtet. I tillegg fortalte årsrapporten om nye dansetilbud for damer og ungdom, språkkurs i norsk og engelsk, svømming for damer og capoeira.

Årsmøtet valgte nytt Arbeidsutvalg til å lede klubben gjennom det kommende året: Dag Endal, leder; Terje Hasle, nestleder; Eva Bakke, sekretær; Trond Dahl, økonomiansvarlig og Thomas Dahl og Eva Theodorsen som medlemmer av AU.

Les mer i Årsmelding 2014 for Haugerud IF

Regnskap Haugerud IFs hovedstyre 2014.

Revisjonsberetning for 2014.

Presentasjonen av arbeidet i 2014 som styreleder Dag Endal hadde på årsmøtet.

Årsmøteforsamlingen 2014 - 800p.jpg