Haugerud IF forsterker laget – her er Thor Olav!

Haugerud IF står foran store utfordringer, i positiv forstand. Foregangsklubb. AKS-samarbeid. Områdeløftets neste tre år. Planprogrammet. Bredde og vekst i aktivitet. Det trengs styrking av laget. Nå er Thor Olav på klar til innsats.

De som har kontakt med Haugerud IF de neste månedene, vil møte Thor Olav i mange sammenhenger. Han er en snart 29 år gammel Haugerudgutt med fullt navn Thor Olav Tvedt Delgado-Rodriguez (bilde til høyre). Fra 7. oktober går han inn som deltids prosjektleder i Haugerud IF og blir å finne både på klubbhuset og som representant for HIF ute hos våre samarbeidspartnere.

–  Haugerud IF og nærmiljøet går inn i en enormt spennende tid. Planprogrammet som vil omskape hele lokalsamfunnet. Foregangsklubb og samarbeidet med Oslo idrettskrets om bl.a. AKS-prosjektet. 50-årsjubileum i 2020. Områdeløftet som HIF er med og bidrar til. Haugerud IF har slik jeg ser det et enormt potensial til å realisere visjonen med å «sette hele nærmiljøet i bevegelse». Dette har jeg lyst til å være med på! Dette er jeg veldig motivert for, sier Thor Olav på sin første arbeidsdag på klubbhuset.

Thor Olav sier at et engasjement i Haugerud IF både er en stor faglig mulighet og noe som ligger hans hjerte nært. – Jeg har vokst opp her, i Larsbråtveien, jeg har hatt gode opplevelser med idretten på Haugerud som aktiv helt fra jeg var barn. Haugerud IF er min barndomsklubb, og nå kan jeg få gi noe tilbake både til klubben og lokalsamfunnet.

–  Samtidig ser jeg muligheten for stort faglig utbytte av å være så dypt involvert i en klubb som har slike muligheter til utvikling. Jeg er i ferd med å avslutte mitt studium i idrettsledelse (Sport Administration) ved Høgskolen i Molde. Som avslutning skal jeg skrive en bacheloroppgave om drift av idrettslag, og oppgaven skal bygge på data og erfaringer som jeg samler inn gjennom en praksisperiode. At denne praksisen blir gjennom en deltidsjobb i Haugerud IF, passer helt perfekt, sier Thor Olav som for øvrig ikke har bestemt et mer detaljert tema for sin bacheloroppgave. Men det må skje snart.

–  Dette er en perfekt match også for oss i HIF, kvitterer nestleder Thomas Dahl (bildet til høyre). – Vi får en engasjert og godt skolert medarbeider som både tilfører klubben høye ambisjoner og idrettsfaglig kompetanse, men som også kan se på driften vår med friske øyne. En viktig oppgave for Haugerud IF de neste årene blir å engasjere yngre folk i klubben. Vi har startet med utdanning av Unge ledere, og vi har fått Monir Rfifi inn som styremedlem. Nå får vi også ungt blod gjennom Thor Olav, sier nestlederen i klubben.

Når vi sier at Thor Olav er ny i Haugerud IF, er dette bare delvis sant. Han har et par års tid jobbet frivillig for klubben, på distanse. Da HIF etterlyste frivillige medhjelpere via Facebook for et par år siden, var Thor Olav den første som meldte seg. Fra Molde. Der har han sittet og gjort oppgaver for klubben på fritida og på frivillig basis. Dette resulterte siden i at han ble engasjert på et månedsverk for å skrive klubbhåndbok for Haugerud IF, et arbeid som snart vil bli tilgjengelig på klubbens hjemmesider.