Haugerud IF har 2 grusbaner og lokalisert rett …

Haugerud IF disponerer to tennisbaner med grusdekke bygget i 1998. Disse er lokalisert rett bak klubbhuset. Banene har ord på seg for å være en av byens beste grusbaner.  I 2012 er det bygget en ny tennisbane med fast dekke av type Plexpave Club på asfaltbanen mellom ballbingen og Haugerud skole.