Haugerud IF har i dag ingen aktiv skigruppe. Sk…

Haugerud IF har i dag ingen aktiv skigruppe. Skogvesenet har etablert en mindre hoppbakke i markagrensen ved fyrhuset i Haugerudveien. Bakken blir i dag hovedsakelig benyttet av uorganisert ungdom.