Haugerud IF: Mangfold – Glede – Forbilder

Hva forbinder du med Haugerud IF? Hva ville DU ha svart, om du fikk dette spørsmålet? Noen har allerede fått sjansen. De ble til og med filmet. I denne korte filmen kan du se hva de svarte.

Vi har fått laget en såkalt «tavlefilm» om Haugerud IF, en filmteknikk som vi fikk tips om fra vår gode støttespiller Bjørnar Grønhaug og hans kolleger i Felles Film. Vi malte en tavle på veggen på Haugerudhallen, satte fram kritt og inviterte dem som gikk forbi en tilfeldig søndag, til å skrive på tavla: Hva synes du kjennetegner Haugerud IF?

Klikk her for å se hva de skrev og høre hva de fortalte til kameraet.

Alle filmene om Haugerud IF og ildsjelene i klubben er laget av Felles Film. Økonomisk støtte fra Bydel Alna og Områdeløft Haugerud Trosterud har gjort det mulig å realisere dette filmprosjektet, som vi har ønsket oss lenge.

En av grunnene til at vi har laget disse filmene, er at Haugerud IF har vedtatt et nytt verdigrunnlag. Vi brukte ett års diskusjoner på å finne ut hva vi ønsker skal kjennetegne klubben og aktiviteten vår. Dette resulterte blant annet i slagordet «Haugerud IF – setter hele nærmiljøet i bevegelse» og de tre verdiordene Mangfold, Glede, Forbilder.

De fem filmene er et ledd i å gjøre verdiene våre kjent, både innad i klubben og utad i nærmiljøet. Mangfold, glede og forbilder handler om mennesker og aktiviteter, og da er film et mye bedre medium for å bruke enn bare tekst og brosjyrer.

Vil du vite mer om hva Haugerud IF har å tilby, inviterer vi deg til å ta en rundtur her på hjemmesidene våre. Vi tipper at du får noen overraskelser når du ser bredden i idretten her på Haugerud og Trosterud…