Haugerud IF mot 2020: En større og bedre klubb

Årsmøtet i Haugerud IF den 10. mars vedtok ambisiøse planer for klubben fram mot 2020. Medlemstallet skal økes fra 745 i dag til 1.200. Idrettsanleggene skal oppgraderes, og klubben skal tilby mange nye aktiviteter som skal nå nye grupper. Dette gjenspeiles i klubbens nye visjon: «Haugerud IF – setter hele lokalsamfunnet i bevegelse».

Haugerud IF hadde denne gangen en betydelig mer omfattende sakliste enn normalt på et årsmøte. Klubben har gjennomført en serie med «framtidsverksteder» i samarbeid med Oslo idrettskrets, og dette har resultert i planer og dokumenter som ble lagt fram og vedtatt på årsmøtet 10. mars. Dokumentene gjenspeiler at klubben satser sterkt på vekst og utvikling for å være en forening som «setter hele nærmiljøet i bevegelse».

Det ble gjenvalg på Arbeidsutvalget som skal lede klubben de neste to årene: Dag Endal (leder), Thomas Dahl (nyvalgt som nestleder), Eva Bakke (sekretær), Trond Dahl (økonomileder) og Eva Theodorsen (AU-medlem). Terje Hasle ble takket av som AU-medlem etter mange års innsats som nestleder, men blir fortsatt aktiv på andre områder i Haugerud IF.

Haugerud IF har nå valgt seg tre såkalte «verdiord», ord som skal være kjennetegn på alt som klubben gjør. Ordene er valgt etter en intern prosess blant lederne i klubben, og resultatet ble:

  • Mangfold
  • Glede
  • Forbilder

Virksomhetsideen som sier hvordan klubben skal nå sine høye mål, ble vedtatt slik: «Haugerud IF skaper allsidig idrettsglede, er en synlig klubb i nærmiljøet og fremmer sosiale nettverk, aktivitet og frivillighet».

Årsmøtet vedtok også en utviklingsplan for perioden 2016-2020. Denne planen konkretiserer sju innsatsområder og hvordan klubben skal nå de store målene som er satt:

Innsatsområde

Delmål

Aktivitetstilbud

Utvide spekteret av aktiviteter og grupper i klubben.

Verving av medlemmer

Øke medlemstallet til 1.200 ved utgangen av 2020

Status 31.12.2015: 745

Idrettsanleggene

Høyere standard på anleggene vi har og åpning av nye arenaer i idrettsparken

Frivillighet

Skaffe, lære opp og følge opp flere frivillige medhjelpere

PR og samfunnskontakt

Flere i lokalsamfunnet skal kjenne til klubben og tilbudene våre

Lokalsamfunnet

HIF skal gjøre Haugerud/Trosterud til et bedre og mer levende lokalsamfunn

Økonomi

Skaffe større inntekter til utvikling av aktivitetstilbudet vårt

 

Her ligger foreløpige versjoner av dokumentene som nå skal styre Haugerud IF de neste fem årene:

Verdidokument for Haugerud IF

Utviklingsplan 2016-2020

Lov for Haugerud IF

Organisasjonsplan for Haugerud IF