Haugerud IF starter opp med PARA-Idrett!

Haugerud IF ønsker nå å ha enda flere i nærmiljøet i bevegelse, og starter no opp med Allidrett for PARA-utøvere

Klubben har over lengre tid ønsket å opprette et PARA-tilbud, og nå har vi endelig fått det til! Med finansiering av oppstartsmidler fra Sparebankstiftelsen vil vi nå kunne tilby Allidrett for PARA-utøvere.

– Planene rundt PARA-idretten har vi hatt lenge, men var ikke like lett under Covid19 å starte noe i samarbeid med skolene rundt som fulgte trafikklys-modellen. Nå har vi hatt gode samtaler med Haukåsen Skole, og endelig har vi et tilbud klart, sier aktivitetskoordinator i Haugerud IF, Dilara Senel.

Para-idretten i Haugerud IF vil i første omgang bestå av idrettslek og fysisk aktivitet med ulike former for ballspill, hinderløyper og andre leker. På sikt ønsker klubben å etablere egne PARA-grupper inne i de eksisterende idrettsgruppene.

– I første omgang nå har vi valgt å starte opp PARA-idrett som allidrett. Dette er fordi vi som klubb trenger erfaringer og kompetanse på å drive med denne typen idrett før vi er klare til å etablere slike tilbud i eksisterende idrettsgrupper. Vi har hatt gode diskusjoner både med PARA-avdelingen hos Oslo Idrettskrets og Haukåsen Skole, og det er ikke mye som skiller PARA-idrett fra “vanlig” idrett, så vi håper dette Allidrettstilbudet kun er startskuddet for flere PARA-idretter i Haugerud IF, sier daglig leder, Thor Olav Delgado-Rodriguez

Her kan du melde deg på PARA-idrett

 

Dette er første gang Haugerud IF har PARA-deltakelse, og klubben ønsker derfor å knytte til seg foreldre og foresatte som ønsker å bidra til et bedre PARA-tilbud. Alle aktiviteter i Haugerud IF drives av frivillige foreldre som bidrar som organisatorer, trenere, lagledere eller andre mindre komplekse roller. Målet er at PARA-tilbudet drives på samme måte. I PARA-idretten har klubben mye å lære, og derfor er det helt avgjørende at vi får foreldre på banen tidlig. Per i dag har ikke klubben satt noen begrensninger på deltakelse blant deltakerne, og man kan være med uavhengig av hvilke fysiske eller kognitive funksjonsnedsettelser man måtte ha.

 

Er du interessert i å bidra med PARA-idretten kan aktivitetskoordinator i Haugerud IF, Dilara Senel kontaktes på dilara@haugerudif.no

PARA-idretten vil avholdes i gymsalen på Lutvann Skole hver mandag klokken 19:00. Det er oppstart i uke 41, og første trening vil være 10.oktober.