Haugerud IF topper laget til høstsesongen

Møt Eva, Lars, Jerrell, Laila og Ove-Kenneth. Fem personer som nå har fått viktige roller i Haugerud IF, og som dermed er ressurspersoner for hele lokalsamfunnet vårt. De skal lede hver sine prosjekter i regi av HIF. Med dette topper klubben laget ved starten av høstsesongen.

Det dreier seg altså om Eva Sjue, Lars Aamodt, Jerrell Hooker, Laila Svendsen og Ove-Kenneth Nilsen. Noen av dem er allerede i gang med sine oppgaver, andre er helt nye nå ved starten av høsten. Vi kan for enkelhets skyld kalle dem for «prosjektledere», men de har litt ulike roller, tilknytning og titler. Men felles for dem er at de skal lede viktige prosjekter og prosesser på vegne av Haugerud IF.

Det disse fem skal gjøre, skal bidra til at barn og ungdom får et bedre oppvekstmiljø på Trosterud og Haugerud. Det handler om aktiviteter, og det handler om anlegg for idrett, kultur og mosjon. Prosjektene de leder, er noen av Haugerud IFs viktigste bidrag til Områdeløftet, og noen av prosjektene er finansiert av Områdeløftet. Bydel og frivillighet på lag!

Eva Sjue har fått oppgaven med å samordne klubbens arbeid med Planprogrammet. I løpet av noen år skal alle fellesområdene på Haugerud bli nye; skolene, idrettshallen og idrettsparken. Da er det mye som må gjøres fra klubbens side for å sikre at anleggene blir mest mulig tilpasset behovene her lokalt og planene som klubben har. Eva vil jobbe sammen med en arbeidsgruppe som er sammensatt fra folk i de ulike gruppene i klubben og fra NJJK.

Lars Aamodt skal lede oppstarten av vår lokale variant av Alnaskolen; kalt «Unge ledere Haugerud & Trosterud». Dette er et kursopplegg over et skoleår som skal utdanne lokale unge ledere og rollemodeller. Inspirasjonen er hentet fra Alnaskolen, men med vår egen lokale vri, og vi får hjelp til gjennomføring fra bl.a. Furuset IF og Oslo idrettskrets. Lars skal holde i trådene og følge opp deltakerne mellom samlingene.

Jerrell Hooker har tidligere blitt presentert som ny prosjektleder for Åpen hall. det vil si den som har ansvar for overordnet planlegging, rekruttering og oppfølging av de unge lederne, økonomistyring osv. Har startet så vidt før skoleferien sammen med tidligere leder Mai-Britt Andersen, men har nå tatt over ansvaret helt og holdent fra oppstartskvelden 1. september. Jerrell er fra Trinidad og Tobago, har bodd og jobbet i New York og London, men har nå etablert seg i Haugerud borettslag med familien.

Laila Svendsen har vært danseinstruktør i klubben i flere år allerede. Mange lokale damer har vært med på Lailas timer med Zumba og Bollywood i Haugerudhallen. Fra sommeren 2017 ble hun i tillegg engasjert som leder for et danseprosjekt i samarbeid med Norges Danseforbund. Det resulterte umiddelbart i et mye bredere dansetilbud, og antall bar, unge og voksne som deltok, spratt i været. Laila er frilans danseinstruktør med oppdrag over hele byen, men har fortsatt timer her lokalt.

Sistemann av ressurspersonene er Ove-Kenneth Nilsen. Et multitalent som mange allerede vil kjenne som filmskaper, capoeirainstruktør, fotograf, sanger og musiker. Han blir nå engasjert for å starte opp et videoprosjekt for ungdom, tidspunkt er enda ikke fastsatt. Planen er å lære opp unge fra nærmiljøet til å dokumentere det som skjer i idretten og ellers og vise fram lokale ansikter som er engasjert. Prosjektet vil med andre ord både handle om opplæring i videofilming og om produksjon av korte filmsnutter.

Det vil komme nyheter om disse prosjektene i månedene som kommer.  Prosjektlederne får et «lykke til!» med på veien. På bildet her til høyre ser vi (fra venstre) Lars, Ove-Kenneth, Laila, Eva og Jerrell.