Her er unge ledere!

Her er de. Årets kull av «Unge ledere» på Haugerud og Trosterud. Det vil si deltakerne på kurset for ungdom fra 17 til 25 år. I tillegg har vi rundt 28 niendeklassinger ved Haugerud skole som har sin egen variant av «Unge ledere». Lederkursene er et ledd i Områdeløftet og finansiert av Bydel Alna.

«Unge ledere» er et prosjekt som skal bidra til å bygge opp ungdommer fra nærmiljøet vårt til rollemodeller for andre unge og som ressurspersoner for framtida.

Inspirasjon og erfaringer har Haugerud IF hentet fra Alnaskolen, og Oslo idrettskrets bidrar med faglige ressurser.

Kursopplegget kjøres i to varianter. Den ene er i samarbeid med Haugerud skole, som har lagt inn kurset som en del av skolens undervisning og som bruker kurset for å utvikle skolens sosiale miljø. Forrige skoleår gjennomgikk 21 elever fra 9. klasse dette kurset. Inneværende skoleår er 28 niendeklassinger på vei mot å fullføre sitt kurs med en avslutning og markering 7. juni.

Kursgjengen som vi viser bilder av her, er de rundt 15 som går kurset for «eldre ungdom». (Noen var ikke til stede da bildene ble tatt). Siden i fjor høst har deltakerne møttes til kurskvelder på Haugerud, i Idrettskretsens lokaler og på andre steder i byen. Deltakerne har vært gjennom tema som lederrollen, teambuilding, organisasjonskunnskap, selvtillit og egenutvikling, markedsføring i sosiale medier og kunnskap om lokalsamfunnet.

Bildene er tatt på Sørmarka kurssenter der ungdommene hadde et todagers kurs med instruktørene Sigrid Nestegaard Rød og Yassin El Barkani fra Oslo idrettskrets og prosjektleder Lars Aamodt fra Haugerud IF. En viktig oppgave denne gangen var å planlegge en ungdomsaktivitet under Gatefesten 1. september i år. I dette arbeidet trekker ungdommene på kunnskapen de har tilegnet seg gjennom de tidligere kurskveldene.

–  Disse kursene er en solskinnshistorie fra ende til annen, sier leder i Haugerud IF, Dag Endal. – Innsats og motivasjon hos deltakerne, samarbeidet mellom Idrettskretsen, ungdomsskolen og idrettslaget, og ikke minst det som 9. klassingene har utrettet i miljøet på ungdomsskolen.

Nå har vi store forventninger til hva de eldste ungdommene planlegger av ungdomstiltak. Vi har rett og slett fått en usedvanlig engasjert, dyktig og inkluderende deltakergruppe. Dette lover godt for nærmiljøet vårt. I Haugerud IF har vi nå valgt inn Monir Rfifi som nytt styremedlem med spesielt ansvar for å følge opp og aktivisere alle de Unge lederne. Bare på to år har til sammen 65 ungdommer gjennomgått kursopplegget, sier HIF-lederen.

Bildene viser noen av aktivitetene på Sørmarka-kurset. En viktig del av slike kursopplegg er aktiviteter for å gjøre deltakerne kjent med hverandre, med seg selv og sine talenter. Bildene er tatt av prosjektleder Lars.