Her er HIF-Nytt igjen!

En helt vanlig mandag på Haugerud: Badminton i Haugerudhallen. Capoeira for voksne i trimrommet. Barn danser ballett, ungdom danser K-Pop og voksne damer danser Zumba i samlingssalen på barneskolen. Barnetrimmen fyller både gymsalen og svømmebassenget på Haukåsen. Og fotballbanen er full av barn, ungdom og voksne som trener og spiller kamper.

Haugerud IF har som motto å sette hele nærmiljøet i bevegelse. «Nå har HIF-Nytt», klubbens nyhetsbrev, kommet i ny utgave.

Du kan laste ned nyhetsbrevet ved å klikke her.

HIF-Nytt avspeiler virksomheten i klubben. Ikke bare idretten, men også hva klubben bidrar til av lokalsamfunnsutvikling. Førstesideoppslaget er naturlig nok vedtaket som Oslo bystyre gjorde den 19. juni da de banket gjennom Planprogrammet for Trosterud og Haugerud. Dette innebærer en full ombygging av hele fellesarealet mellom Trosterud senter, Tvetenveien, Haugerud senter og gangveien.

HIF-Nytt presenterer også prosjektet «Unge ledere». Rundt 60 lokale ungdommer har gjennomført et årskurs som skal gjøre dem til rollemodeller og lederfigurer i nærmiljøet. De unge lederne har allerede vært godt synlige i sine blå gensere som medhjelpere på lokale arrangementer.

Midtsidene i nyhetsbrevet er en oversikt over alle aktiviteter som Haugerud IF har for barn, ungdom og voksne, med kontaktopplysninger.