Haugerud IF: Foregangsklubb for aktivisering av barn og unge

Oslo idrettskrets har valgt Haugerud IF som en av foregangsklubbene i prosjektet «Idrett for alle». Som navnet sier; et prosjekt for å engasjere flere i fysisk aktivitet av et eller annet slag, primært barn og ungdom. Blant annet skal man sikre at kostnadene ved å delta er lave for å utjevne de sosiale forskjellene i deltakelse i idretten. – En hyggelig tillitserklæring og en stor utfordring for klubben, sier nestleder Thomas Dahl.

– Vi skal ta godt vare på denne muligheten, fortsetter Thomas (bildet til høyre). – Målet med idrettskretsens prosjekt er akkurat det samme som vi har definert for klubben vår: Å tilby gode idrettsaktiviteter til en rimelig kostnad til flest mulig – der folk bor. Vi er godt i gang allerede. Klubben har økt bredden i tilbudet, vi har hatt en sterk økning i antall aktive, og vi opererer med forholdsvis lave deltakeravgifter. Men det går an å bli bedre! Det skal samarbeid med Oslo idrettskrets hjelpe oss til.

Sosiale forskjeller

Utgangspunktet for Idrettskretsens nye prosjekt er at det er til dels store sosiale forskjeller når det gjelder deltakelse i idretten. Unge fra familier med høy inntekt og utdanning deltar mer. Barn fra familier med idrettsengasjerte foreldre er mer idrettsaktive enn barn i familier med liten interesse for idrett.

Barn fra familier med lav inntekt opplever at høye avgifter i idretten er en sperre. Særlig hvis familiene har mange barn som det skal betales for. Og noen områder i Oslo har bedre idrettstilbud og bedre anlegg enn andre steder.

– Dette er relevante spørsmål også på Haugerud og Trosterud, bekrefter Thomas Dahl. – Vi er et område med en høyere andel familier med vedvarende lav inntekt, som det heter på fagspråket.

Hvilke er sperrene?

Thomas forklarer at Haugerud IF nå skal på mer systematisk jakt etter sperrene. – Hva er det som hindrer klubben i å øke aktiviteten og inkludere flere barn og unge? Hva er det som hindrer unge i å delta på de aktivitetene som klubben allerede har? Bildet til høyre viser Sigrid Nestgaard Rød som introduserer foregangsklubb for nøkkelpersoner i Haugerud IF sist onsdag.

Vi vet en god del allerede, forsikrer Thomas. – Kostnader er et tema, selv om vi både har relativt lave avgifter og en stipendordning for dem som trenger det. Informasjon er et annet tema. Selv om vi holder høy profil utad, oppdager vi stadig at det er mange som ikke vet hva vi har å tilby.

En veldig viktig sperre for oss er kapasiteten på idrettsanleggene her lokalt. Fotballbanen er sprengt i høysesongen. Haugerudhallen er fylt opp med aktivitet praktisk talt hver eneste time i uka, fra mandag morgen til søndag kveld. Vi må tenke smart. Finnes det andre arenaer som vi kan ta i bruk. Finnes det ledige timer innimellom som kan fylles med aktivitet? Kan vi organisere oss på en annen måte og dermed finne ledig tid på anleggene?

Trenger flere frivillige

Haugerud IF skal også se på hvordan man kan rekruttere flere frivillige; foreldre og andre som kan ta oppgaver som lagledere, trenere og medhjelpere. På sikt må klubben også lære opp ungdommer som kan ta ansvar i klubben. Flere av klubbens aktiviteter er rett og slett fylt opp av interesserte barn og unge. Særlig gjelder dette for fotballen, der flere av lagene må ha ventgelister i perioder..

– Klubben har gode erfaringer med å øke bredden i aktivitetstilbudet. Ved å sette i gang nye aktiviteter, kan også vekke interesse hos nye grupper. Det er capoeira, dans, cricket og sjakk gode eksempler på. Bare de siste dagene har vi fått to nye tilskudd i klubben, basketball og løpegruppe. Mulighetene finnes. Vi skal snu alle steiner, forsikrer nestlederen i Haugerud IF.