I 2010 ble skatebordbanen bygget nord i idretts…

I 2010 ble skatebordbanen bygget nord i idrettsparken. Denne anleggsdelen benyttes hovedsakelig av uorganisert ungdom.