I 2011 ble det etabert en streetbasketbane ved …

I 2011 ble det etabert en streetbasketbane ved siden av skateboardbanen. Denne banen benyttes hovedsakelig av uorganisert ungdom.