Informasjonsmøte om framtida for Haugerud og Trosterud

Hvordan ønsker vi at nærmiljøet på Haugerud, Lutvann og Trosterud skal bli i framtida? Hva må til for at dette skal bli et enda bedre sted å bo? Dette handlet det om da Bydel Alna og EBY arrangerte informasjonsmøte på ungdomsskolen tirsdag 24. februar. Nå er det tid for idésprudling og medvirkning fra oss som bor her. Neste etappe blir et åpent idéverksted midt i mars.

Det er flere spennende prosesser under oppseiling her i nærmiljøet vårt, prosesser som skal bidra til utforming av framtidas Haugerud og Trosterud. Noe er nært og konkret, andre ting er mer uklare og langsiktige. Men alt handler om hvordan det fysiske miljøet skal se ut her i framtida; grøntarealer, veier og kollektivtrafikk, boliger, skoler, idrettsarenaer… Men det handler også om det sosiale miljøet skal være om to og om tretti år; hvordan lever vi, hvordan møtes vi, hva driver vi med?

Et områdeløft

Informasjonsmøtet sist tirsdag var i første omgang et informasjonsmøte. Tre innledere la fram planene som de ønsker befolkningens synspunkter på. Etter at byrådsleder Knut Røli hadde åpnet møtet og forklart bakgrunnen, presenterte Halvor Voldstad (bildet over) fra Bydel Alna tankene om et ”Områdeløft Trosterud/Haugerud”.

Et områdeløft handler om en samlet innsats for å forbedre det fysiske og sosiale miljøet over en periode på fem til sju år. Bydelen jobber nå med å planlegge og skaffe penger. Tanken er at alle foreninger og institusjoner i området vårt skal jobbe sammen med Bydelen og kommunen om helt konkret forbedringer, kanskje allerede fra neste år om alt går i orden.

Idrettslaget: Vi er klare!

– Vi i Haugerud IF er klare, – både til å bidra med ideer og konkrete aktiviteter. Vi er en stor fritidsaktør og møteplass her i området og er glade for at Bydelen har forventninger til bidrag fra klubbens side. På årsmøtene de neste ukene vil vi ta en runde med å samle ideer. Siden vil vi stille opp på møter og arrangementer som blir gjennomført i regi av Områdeløftet, lover leder for Haugerud IF, Dag Endal.

Lars Hestnes OlsenEBY  600p.jpgPlanprogram for 20-30 år 

Neste etappe på informasjonsmøtet var et foredrag av Lars Hestnes Olsen (bildet til høyre) fra Eiendoms- og byutviklingsetaten (EBY) i Oslo kommune. Han la fram en mye mer langsiktig og overgripende prosess, nemlig utvikling av et ”planprogram” for nærmiljøet her. Dette handler om skoler, veier, boliger, grøntområder osv. om 20 og 30 år. Hvordan kan områdene på Trosterud og Haugerud utnyttes best mulig og gi best mulig livskvalitet for befolkningen? Utgangspunktet er at Oslo kommune her, til forskjell fra mange andre steder, allerede eier store deler av grunnen i nærmiljøet. Dette gir en stor handlefrihet, sa EBY-representanten.

Stedsanalyse 

Til slutt orienterte Arild Eriksen fra arkitektkontoret Eriksen og Skajaa om en stedsanalyse de skal lage av miljøet rundt Haugerud/Trosterud. Hvordan bruker befolkningen området, hva gjør vi, hva trives vi med og hva savner vi? De holder nå åpent kontor i Miljøhus 15 ved Haugerudsenteret i to uker. Dit er alle beboere velkomne til å komme og fortelle hvordan de opplever det å bo på her.

De neste etappene

Målet nå er å samkjøre disse tre prosessene slik at de kan forsterke hverandre, samt bidra til at ting skjer både umiddelbart og på lang sikt. Halvor Voldstad informerte om at de neste etappene i prosessen blir:

  • Stedsanalyse (EBY) – allerede i gang
  • Idèverksted – rundt 18. mars
  • Referansegruppe – blir oppnevnt av Bydelen
  • Sak til bydelsutvalget 18.06
  • Finansiering
  • Haugerudparken – som et eget prosjekt

Forsamlingen 600p.jpg