Innkalling til Cricket Gruppe årsmøte 18. februar 2018

City Cricket Club styret inviterer alle medlemmer og foreldre til årsmøtet 2018. Tidspunktet er søndag 18. februar kl. 17.00 på klubbhuset. Her kan du se innkalling og sakliste for møtet.

Årsmøte 2018 i Haugerud Idrettsforening 18. februar 2018 kl. 17.00 på Klubbhuset.

City Cricket Klubb styret foreslår følgende sakliste for årsmøtet i klubben 2018:

1. Åpning av møtet ved styreleder Rasab Shazad Ahmad

2. Konstituering

 • Valg av dirigent
 • Valg av referent
 • Velg referat underskrivere
 • Godkjenning av Innkalling
 • Godkjenning av sakliste for møtet
 • Oppmøtte stemmeberettigede
 • Valg av to personer til å underskrive protokollen

3. Idrettslagets årsberetning

4. Regnskaper 2017

5. Innsendte forslag og saker

6. Budsjett for 2018

7. Valg

 • Valg av styreleder (2 år)
 • Valg av nestleder (1 år)
 • Valg av 4 styremedlemmer og 2 vara (1 år)
 • Valg av 2 revisorer (1 år)
 • Valg av 2 medlemmer til valgkomiteen og 1 vara (1 år)

8. Avslutning av møtet 

Forslag til kandidater til valget kan sendes til valgkomiteens Muhammad Usman(mohammad_usman1981@hotmail.com) og Ehtsham ul Haq(shami_paki@hotmail.com), så snart som mulig.

Saker som medlemmer ønsker behandlet på årsmøtet, må være sendt inn til styreleder Rasab Shazad Ahmad seinest 16. februar: rahmad1981@hotmail.com