Kalender for Haugerudbanen

Her kan du se når det er planlagte aktiviteter på Haugerudbanen. "Hel", "halv" og "7er" og "kvart" angir hvor stor del av banen som er opptatt til hver aktivitet. OBS: Kamper blir lagt inn fortløpende, et par uker på forskudd.

Lengde på kampene

5er-lag/t.o.m. 10 år: 2 x 25 minutter, 7er-lag, 11 og 12 år: 2 x 30 minutter, 9er-lag: 2 x 35 minutter, 11er-lag: 14-16 år spiller 2 x 40 minutter og eldre lag spiller 2 x 45 minutter.

Hvor mye av banen blir opptatt?

“Hel bane”: 11er-kamp hvor hele banen og 11er-målene blir brukt.

“Halv bane”: Ny spilleform; 9er-lag. De spiller på tvers av banen og bruker midtlinja og kortlinja som avgrensing på hver side. 7er-mål anbefalt når man spiller på tvers.

“7er”: Spill på tvers av banen med 7er-målene. Sidelinjene blir da kortlinja på 11er-banen og den gule streken som går på tvers av banen.

“5er”: Bruker en firedel av banen og spiller i lengderetningen. Det vil si; 5er-målene står ved kortlinja og ved den gule linja, evt. ved midtstreken.

 

Regler for bruk av Haugerudbanen 2015

Haugerudbanen 2014-sesongen
Denne sesongen blir det enda større aktivitet enn tidligere med kamper og treninger på Haugerudbanen. For at alle skal få
avviklet sine kamper og treninger, og det også skal være plass for uorganisert lek og moro her på banen, gjelder disse reglene:
• Seriekamper som er satt opp av fotballkretsen, har alltid førsterett – til banen og til de målene som trengs. Vi må også regne
med at lag som skal spille kamp, kommer i god tid før avspark og vil bruke deler av banen til oppvarming.
• Når flere lag eller kamper skal være på banen samtidig, er det lagledere/trenere sitt ansvar å bli enige seg i mellom om hvem
som skal være hvor på banen. Noen trenger bare kvart bane, andre skal ha halv eller hel bane.
• Når deler av banen er opptatt til kamp, må de lagene som har treningstid, bli enige seg imellom om deling av resten av
banen. Begge lag må bidra til en løsning slik at flest mulig får trene.
• Alle Haugerud IFs egne lag – og lag som har avtalt leie med Haugerud IF – har retten til hele eller deler av banen på de
oppsatte tidene for trening. Se oversikten over faste treningstider. Andre lag må kontakte Dag Endal for å avtale leie.
Priser er kr. 500 for hel bane og 250 for halv bane pr. klokketime. Eventuell garderobeleie kommer i tillegg.
• Lagledere/trenere bestemmer hvor stor del av sin bane de vil bruke når de har treningstid – og om de evt. vil la andre få
bruke det som blir til overs av plass til lek, oppvarming eller trening.
• Lag som disponerer treningstid, har rett til å be andre flytte seg fra banen. Vi oppfordrer samtidig alle trenere til å vise
fleksibilitet, slik at det om mulig blir plass til litt lek og uorganisert trening der det er ledig plass.
• Alle som bruker banen til trening eller lek, har ansvar for å rydde søppel etter seg og passe på at mål, gjerder og annet utstyr
ikke blir ødelagt.
Lysene på Haugerudbanen blir normalt slått på når det begynner å mørkne og blir automatisk slått av kl 22.15 hver dag.
Hvis lyset ikke er på, har Aslan Rusiti (994 10 015) og Dag Endal (911 84 388) kode til å slå det på via sine mobiler.
Det ligger en kalender på internett som viser hvilke tider som er opptatt her på Haugerudbanen, både til trening og kamp.
Denne blir oppdatert fortløpende: http://www.haugerudif.no/no/fotball/kalender_for_haugerudbanen/
Kontaktpersoner
Vedlikehold av banen: Baneansvarlig Aslan Rusiti, mobil 994 10 015. E-post: a-erusiti@hotmail.com
Leie av tid til trening og kamp: Styreleder Dag Endal, mobil 911 84 388. E-post: dagend@online.no

Denne sesongen blir det enda større aktivitet enn tidligere med kamper og treninger på Haugerudbanen. For at alle skal få avviklet sine kamper og treninger, og det også skal være plass for uorganisert lek og moro her på banen, gjelder disse reglene:

  • Seriekamper som er satt opp av fotballkretsen, har alltid førsterett – til banen og til de målene som trengs. Vi må også regne med at lag som skal spille kamp, kommer i god tid før avspark og vil bruke deler av banen til oppvarming.
  • Når flere lag eller kamper skal være på banen samtidig, er det lagledere/trenere sitt ansvar å bli enige seg i mellom om hvem som skal være hvor på banen. Noen trenger bare 1/3 bane, andre skal ha halv eller hel bane.
  • Når deler av banen er opptatt til kamp, må de lagene som har treningstid, bli enige seg imellom om deling av resten av banen. Begge lag må bidra til en løsning slik at flest mulig får trene.
  • Alle Haugerud IFs egne lag – og lag som har avtalt leie med Haugerud IF – har retten til hele eller deler av banen på de oppsatte tidene for trening. Se oversikten over faste treningstider. Andre lag må kontakte Dag Endal for å avtale leie.

Priser er kr. 500 for hel bane og 250 for halv bane pr. klokketime. Eventuell garderobeleie kommer i tillegg.

  • Lagledere/trenere bestemmer hvor stor del av sin bane de vil bruke når de har treningstid – og om de evt. vil la andre få bruke det som blir til overs av plass til lek, oppvarming eller trening.
  • Lag som disponerer treningstid, har rett til å be andre flytte seg fra banen. Vi oppfordrer samtidig alle trenere til å vise fleksibilitet, slik at det om mulig blir plass til litt lek og uorganisert trening der det er ledig plass.
  • Alle som bruker banen til trening eller lek, har ansvar for å rydde søppel etter seg og passe på at mål, gjerder og annet utstyr ikke blir ødelagt.

Lysene på Haugerudbanen blir normalt slått på når det begynner å mørkne og blir automatisk slått av kl 22.15 hver dag. Hvis lyset ikke er på, har Aslan Rusiti (994 10 015) og Dag Endal (911 84 388) kode til å slå det på via sine mobiler

Kontaktpersoner:

Vedlikehold av banen: Baneansvarlig Aslan Rusiti, mobil 994 10 015. E-post: a-erusiti@hotmail.com

Leie av tid til trening og kamp: Styreleder Dag Endal, mobil 911 84 388. E-post: dagend@online.no