Klubbens årsmøte 30. mars

Velkommen til årsmøte i Haugerud IF! Torsdag 30. mars kl. 19.00 på klubbhuset. Åpent for alle medlemmer, familie og venner av klubben. Bli kjent med hva som skjer i klubben og hvilke planer Haugerud IF har.

Årsmøtet er en anledning for alle klubbens medlemmer og ledere til å summere opp året som gikk og planlegge for det kommende året, dvs. 2017. Årsmøtet 30. mars skal selvfølgelig behandle de vanlige årsmøtesakene som årsmelding, regnskap og valg.

I tillegg skal klubbens utviklingsplan mot 2020 opp på nytt. En første versjon ble vedtatt av årsmøtet i 2016. Denne gangen legges det fram en versjon der hver gruppe og hvert prosjekt i klubben har definert hvordan de planlegger å bidra til at klubbens felles, overordnede mål kan nås i 2020: “Gjennom økt engasjement hos innbyggerne på Haugerud/Trosterud vil vi videreutvikle idrettsanleggene, tilby flere aktiviteter og øke medlemstallet til 1.200 innen 2020”.

Her kan du laste ned sakspapirene til møtet etter hvert som de blir ferdige:

Innkalling og styrets forslag til sakliste for årsmøtet.

Sak 3 Årsmelding 2016

Sak 4 Regnskaper 2016

Sak 5 Utviklingsplanen 2017

Sak 6 Områdeløft Trosterud Haugerud

Programplan områdeløft Trosterud og Haugerud 2017-2020

Sak 8 Kontingent og avgifter

Sak 9 Budsjett for 2017

Sak 10 Valg

Forslag til kandidater til valget kan sendes snarest mulig til valgkomiteens leder, Erland Vestby: erland@hegnar.no

Har du forslag til saker til årsmøtet, sendes de skriftlig til styrets leder Dag Endal, seinest 15. mars: dagend@online.no

arsmoteforsamlingen2016-1200p