Kontaktpersoner i styret

Her finner du kontaktinformasjon for styret sesongen 2014/2015

 

Eva Bakke
Leder
sekretær
ansvarlig for medlemsnett
eva.bakke@telenor.com
tlf: 90107005

 

   

Terje Hasle
Nestleder,
Kasserer/økonomi/
tehasle@online.no
tlf:40407552