Koronaregler fram til 21. januar

Den 6. januar kom byrådet i Oslo og Idrettskretsen med presisering av hvilke regler som gjelder for idretten i Oslo fra 7. januar til 21. januar. Les reglene her.

Koronaregler for idrett i Oslo kommune fra 7. januar til 21. januar 2021:

  • Alle kommunale idrettshaller, gymsaler og svømmehaller er stengt for all aktivitet for alle aldersgrupper i denne perioden.
  • Det er ikke anledning til innendørstrening for noen aldersgrupper (unntatt elitespillerne våre i badminton). Haugerudhallen er fortsatt stengt noen dager utover på grunn av oppussing
  • Det er mulig for alle aldersgrupper, både barn, ungdom og voksne, å trene utendørs. Men betingelsen er at det skjer uten fysisk kontakt og minst en meters avstand mellom deltakerne. Dette betyr at kamptrening (fotball osv.) i praksis ikke er mulig.
  • Møter og evt. andre samlinger for mindre grupper bør gjennomføres digitalt, så langt det er praktisk mulig.

Vi holder alle gruppene og prosjektene våre løpende oppdatert underveis, og håper på snarlige lettelser slik at i hvert fall barn og unge kan få lov til å holde på med aktivitet. Om dere har noen spørsmål om trening, alternativer til trening eller noe som helst annet , ta kontakt med daglig leder Thor Olav på e-post totvedt@live.no eller mobil 910 08 666.

Her er informasjonen som Oslo idrettskrets har lagt ut.