Lille-Wembley ligger på toppen av Haugerudveien.

Bymiljøetaten har etablert en liten grusbane i Haugerudveien 79 ved parkeringshuset. Banen avlaster kunstgressbanen når den er sterkt belastet. Foreningen arbeider med å få banene satt i bedre stand slik at den også kan benyttes til vintertrening.