Martin skal lete etter mer frivillighet

Frivillig innsats gjør nærmiljøet vårt til et bedre sted å bo. Frivilligheten gir gode fritidstilbud. Den knytter barn og voksne sammen. Den knytter voksne sammen. Og den gir læring og gode opplevelser til alle som gjør en frivillig innsats. Nå skal Martin Keul og Haugerud IF lete etter mer frivillighet. På bildet er Martin samlet med noen av 2000-gutta våre.

– Dette er noe jeg gleder meg til, sier Martin Keul. Det er en sak jeg brenner for. Frivillighet er en grunnpilar mye av samfunnet er bygget på, og det må starte lokalt. Altså i lokalsamfunn og idrettslag. Utfordringen jeg ser, er hvordan man på best mulig måte kan legge til rette for å øke frivilligheten. Hvilke knapper skal man trykke på hos folk? Hverdagen fylles fort opp med jobb, familie, venner og fritidsaktiviteter.

De fleste fritidsaktivitetene her på Haugerud og Trosterud driver av frivillige unge og voksne. Dette er folk som velger å bruke noe av sin fritid til å jobbe gratis for idretten, kirka, speideren, Trosterudvillaen og alle de andre aktivitetene som lager et godt nærmiljø. Nå skal Haugerud IF lete etter flere frivillige, og Haugerudgutten Martin Keul er engasjert på deltid til å lede leteaksjonen. 

– Vi gjør dette av to grunner, sier Haugerud IFs leder Dag Endal. – For det første fordi vi ønsker å tilby flere aktiviteter for både barn, ungdom og voksne, og da trenger vi frivillige. Dessuten gjør vi det fordi vi vet det finnes flere dere ute et sted som kan tenke seg å bidra frivillig, hvis de bare blir spurt og får oppgaver de kan trives med.  

Martin mørk bakgrunn nærbilde 800p.jpgDen nye prosjektlederen Martin Keul er 32 år. Han har vokst opp på Haugerud og spilte fotball den gangen Haugerudbanen var grusbane. Men han har også mange andre idrettsinteresser og talenter. Han har drevet med friidrett og er i det hele tatt veldig glad i sport – med bakgrunn fra en sportsinteressert familie. Nå om dagen går det i fotball med venner og noe innebandy og tennis. Han prøver også å bruke marka aktivt, til sykling, ski og løping. – Ikke dumt å ha Marka som nærmeste nabo! sier Martin.

Nå er han altså tilbake i barndomsklubben Haugerud IF, også som frivillig trener for G2000-laget i fotball. – Treneroppgavene og prosjektjobben med frivillighet passer som hånd i hanske for meg nå. Jeg begynner på en utdannelse som personlig trener på Idrettshøgskolen. Eller pt, som det heter på fagspråket, forteller Martin som også skal bidra på G2009- og G2003-llagene i fotball. – Det må også sies at dette prosjektet ikke er en fotball-sak. Vi inviterer alle gruppene i klubben til å bli med på ”jakten på frivilligheten”. 

– Ja, det er mye som klaffer her, bekrefter lederen for Haugerud IF. Nå som Martin skal jobbe med frivilligheten, er det en stor styrke at han både har vært engasjert i idrettslag gjennom mange år tidligere og at han nå har en rolle både hos G2009, G2003 og G2000 i klubben vår.  Teori er bra, men i dette tilfellet må man kjenne virkeligheten og de muligheter og hindringer som vil dukke opp, sier Endal.

Martin og 2003-gutta 800p.jpg