Badminton

Ildsjel som har vært med siden dag en, som fremdeles er meget aktiv. Tore ser du i hallen flere ganger i uken.