Nye koronaregler for idretten fra 10. mars

Som vi fryktet var det ingen gode nyheter byrådet kom med på pressekonferansen 9. mars . Fra og med 10.03.2021 stanses alle organiserte innendørs idrettsaktiviteter for alle aldersgrupper i Oslo. Her kan du se de nye retningslinjene.

De nye retningslinjene er som følger:

  • All innendørs idrettsaktivitet stenges
  • Barn og unge til og med 19 år kan trene utendørs i grupper på maksimalt 10 personer, og alle må kunne holde en meters avstand til enhver tid
  • Det anbefales å benytte mest mulig faste kohorter i forbindelse med trening
  • Voksne fra og med 20 år frarådes både organisert og egenorganisert trening i grupper utendørs.
  • Bymiljøetaten har stengt alle av kommunens innendørs anlegg for konkurranser og arrangementer, i vårt tilfelle Haugerudhall

For utetrening betyr det:

  • Treningsgrupper som er flere enn ti stykker på trening deles inn i kohorter på maks 10 spillere.
  • Den inndelingen vi setter i hver kohort skal så langt det lar seg gjøre følges på alle treninger fremover. Her er det viktig at dere differensierer godt i forhold til ferdigheter og utviklingsnivå. Minst mulig forskjellige kohorter fra gang til gang.
  • Vi må begrense antall trenere på feltet til helt minimum. Det vil si èn trener pr kohort.
  • For smittesporing, så skal alle spillere som møter opp skrives ned, og vi skal skrive ned hvem som er i hvilken kohort.

Har dere spørsmål angående det som står ovenfor eller noe annet angående smittevern, ta kontakt med daglig leder Thor Olav på telefon 910 08 666 eller e-post totvedt@live.no  når  det måtte være.

Les mer her på Oslo idrettskrets sine hjemmesider.