Nye rammer og regler for idretts- og kulturaktiviteter lagt fram 7. mai

På regjeringens pressekonferanse i dag, 7. mai, ble det lagt fram en plan for gradvis gjenåpning av landet, en plan som peker i riktig retning også for idretten. Vi får større handlingsrom de neste dagene og kan forvente ytterligere muligheter utover sommeren. Her er en oppsummering:

Signaler til idretten fra regjeringen den 7. mai (Foto til høyre: Statsministerens kontor):

 • Trening: Vi kan nå kjøre treninger der vi kan ha inntil 20 deltakere pr. gruppe, der vi har én meters avstand mellom deltakere og der det ikke drives konkurranser som gir fysisk kontakt mellom deltakerne. Vanlige smittevernregler gjelder fortsatt (vask av hender og utstyr, hosting osv).
 • Arrangementer: Vi kan ha arrangementer på offentlig sted (f.eks. klubbhuset, i skolelokaler, ute osv) med inntil 50  deltakere, forutsatt at det er en ansvarlig organisator, én meters avstand og ingen fysisk kontakt.
 • Fra 15. juni økes gruppestørrelsen til inntil 200 personer.
 • Mandag 11. mai vil det komme en mer spesifikk veileder for idrettsaktiviteten, antakelig også med et lengre tidsperspektiv slik at vi f.eks. vet når fotballsesongen vil starte for breddelagene, om inneidrettene starter sin neste sesong som vanlig (håndball, innebandy, basket, badminton osv)
 • Vi må regner med at vi tidlig til uka også får spesifikke retningslinjer for hver idrett, utarbeidet av særforbundene.
 • Det er gitt en nasjonal føring for at idrettshallene vil bli åpnet for trening igjen i løpet av få dager. Garderober og dusjanlegg vil fortsatt være stengt.
 • Men det er halleierne, i vårt til tilfelle Bymiljøetaten i Oslo kommune, som bestemmer når Haugerudhallen kan brukes igjen. Hva som skjer med andre gymsaler (f.eks. Lutvann skole), vet vi ikke.
 • Det har de siste dagene vært møter mellom OIK og BYM om gjenåpning av hallene, så det bør ikke gå mange dager før Haugerudhallen kan brukes igjen. Men det kan være at det blir restriksjoner på bruken (antall i hallen, hygieneregler osv).
 • Organisert svømming vil bli tillatt fra 1. juni, men vi vet enda ikke om kommunen vil åpne svømmehallen på Haukåsen for bruk de siste dagene fram til skoleferien.
 • Det er fortsatt uavklart når det blir tillatt med kontaktsport igjen, dvs. når man kan begynne å spille kamper og kjøre konkurranser som medfører kroppskontakt/nærkontakt på under én meter.
 • Med dette har det blitt en større åpning for å lage sommeraktiviteter for barn og unge, men hva som skjer med en-meters-regelen utover sommeren vil avgjøre hva slags aktiviteter vi kan lage.

Vi vil holde alle grupper og prosjekter orientert om hver eneste endring som kommer, inkludert hvilke veiledninger som blir laget. Gruppene må gjerne begynne å planlegge oppstart av treninger igjen slik at alt ligger praktisk til rette når åpningen kommer, slik som Fotballgruppa gjorde før oppstart: Lage egne regler, informasjon til alle trenere, møte med trenerne, innkjøp av vaskeutstyr, sikre at man har nødvendig treningsutstyr osv.