Oversikt over dommere

Her finner du oversikt over dommere i Haugerud håndball sesongen 2014/2015

   

 

Dommer:
Jannicke Kirkelund
kikki7@online.no

tlf: 957 79 013 

 

Dommerkontakt:
Eva Bakke
eva.bakke@telenor.com

tlf: 90107005