Planprogrammet er klart – mange godbiter for lokalsamfunnet

Her var det mange godbiter for lokalsamfunnet vårt! Vi er blitt hørt. Planprogrammet har valgt Innbyggerforslaget som hovedløsning. Nå er neste mål klart: Å ha skoler og alle idrettsanlegg klare til skolestart høsten 2023.

Den 1. oktober ble det tatt et viktig steg for framtida til lokalmiljøet her på Trosterud og Haugerud. Da sendte Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) fra seg det endelige forslaget til Planprogram for området vårt. Nå skal Planprogrammet med mange vedlegg til behandling i byrådet og bystyret. resultatet skal bli et totalt fornyet nærmiljø, fra Haugerud T til Trosterud T.

– Det er veldig mye å glede seg over i forslaget til Planprogram, jubler Thomas Dahl (til høyre), nestleder i Haugerud IF. – Ikke minst at EBY til slutt valgte Innbyggerforslaget våret som hovedløsning i siste runde. Denne løsningen betyr at vi kan få raskere oppstart på byggearbeidet, og vi kan få full drift av skolene og idrettshallen i byggeperioden. Det er viktig! Vi har ikke råd til en periode med nødløsninger.

Thomas lister opp mange av godbitene i Planprogrammet: To nye skoler, en dobbelt så stor idrettshall, et kampsportsenter, en kulturstasjon, 11er- og 9er-baner for fotball, en flott park på Trosterud med store dyrkingsområder, og en bred allmenning som blir aktivitetspark både sommer og vinter.

Her kan du laste ned hele Planprogrammet.

Og her ligger alle dokumentene som hører til saken.

I teksten er Allmenningen omtalt som «Norges kuleste vinterlekeplass». Den starter med et torg foran Haugerud kirke og avsluttes med en bro over Dr. Dedichens vei. Nå får vi knyttet Haugerud og Trosterud nærmere sammen til ett lokalmiljø, sier Thomas Dahl.

I Planprogrammet er det laget skisser for hvordan området kan bli seende ut. Skissene viser tenkt plassering av ulike bygg og anlegg, men ikke utformingen av hvert av byggene. Hvordan skoler og idrettshall til slutt skal se ut, blir en oppgave for arkitektene og planleggerne i neste runde. Tegningene viser heller ikke alle elementene som skal på plass i uteområdene, bare de største, slik som fotballbane, skoler og hall.

– Nå er vår neste utfordring å få fortgang i planleggingsarbeidet, og siden rask oppstart av bygging, sier Thomas Dahl. – Hvis vi sammenligner med kommunens egne planer for tilsvarende utbygging på Mortensrud, er det absolutt et realistisk mål at anleggene på Haugerud står klare til bruk høsten 2023.

Det er forventet at selve Planprogrammet med vedlegg vil bli behandlet i bystyret en gang på våren 2019. – Men det interessante er at prosessen med regulering og detaljplanlegging vil starte allerede nå i høst med et oppstartsmøte der vi som er lokale interessenter, blir invitert til å komme med nye bidrag, og denne gangen mer til detaljene i planene, sier HIF-nestlederen.

– En annen viktig ting for oss nå, er at det blir stilt såkalte «rekkefølgekrav» til byggeprosjektet. Det vil si at ting blir gjort i en rekkefølge som sikrer null nedetid for skole og idrett og raskest mulig framdrift. Vi i Innbyggerinitiativet har sendt et brev til EBY om dette, sier Thomas Dahl. Brevet kan du lese her..

– Nå som EBY har fullført en viktig del av planleggingsjobben, er det all grunn til å takke dem for en meget åpen og inkluderende prosess. Vi som lever og bor her, har hatt mange anledninger til å komme med synspunkter, og det endelige forslaget viser at vi er blitt tatt på alvor! Nå er vi spente på hvordan neste etappe blir lagt opp. Den skal ledes av Undervisningsbygg og Utdanningsetaten, som får ansvar for å prosjektere både skoler, idrettsanlegg og Allmenning. Vi håper de har samme holdning til åpenhet og medvirkning som EBY har hatt, sier Thomas Dahl.

Innbyggerinitiativet har hatt deltakere fra en stor bredde av lokale foreninger og grupper: Haugerud IF, FAU Trosterud skole, Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb, Østre Aker og Haugerud menighet, Foreningen for Dr. Dedichens grønne Torg, Sankthansfjellet Borettslag, Haugerud og Trosterud vel, Foreningen Trosterudvillaen og Trosterud Parsellhagelag.